«Tilbake Forsiden

Program

09.00-09.30:       Registering

09.30-10.15:       Hva er rådgivning?

10.15-10.30:       Pause

10.30-11.30:       Regnskapsnær rådgivning

11.30-12.30:       Lunsj

12.30-13.15:       Hva gir merverdi?

13.15-13.30:       Pause

13.30-14.15:       Rådgivning i praksis

14.15-14.30:       Pause

14.30-15.30:       Rådgivning i praksis forts.

 

 

 

Foredragsholder:

Veslemøy Ellinggard er autorisert regnskapsfører og statsautorisert revisor. Hun har drevet aktiv rådgivning i 14 år til små og store selskaper gjennom eget konsulentselskap (V Solutions AS), i store revisjonsselskaper, samt i internasjonalt børsnotert konsern.